Μενού Κλείσιμο
  • BW 10 --ρολλό 20 cm διάμετρος 5-7 cm--
  • BW 210 --ρολλό 21 cm διάμετρος 5-7 cm--
  • BW 20 --ρολλό 32 cm διάμετρος 5-7 cm--
  • W 12 --20,5 cm x 29,5 cm--
  • W 15 --20 cm x 25 cm--
  • BL 8 --αυλάκι 7 cm--